Od útleho veku ma vždy ťahalo k fotoaparátu. Už po prvých záberoch na vlastnej digitálnej zrkadlovke som vedel, ktorým smerom sa bude moja kariéra uberať. Od prvých záberov prešiel dlhý čas a fotografické skúsenosti som naberal v celonárodných novinách, u súkromných klientov či fotením pre nadnárodné spoločnosti. Dnes sa venujem predovšetkým práci pre B2B segment, kde pre klientov spolu s tímom fotíme od product lounchov, internej komunikácie cez biznis portréty až po nadnárodné reklamné kampane. Práve súkromné fotenia pre mňa predstavujú možnosť kreatívne rásť a venovať sa netradičným svieteniam, či foteniu extrémnych športov.